Послуга Збір/мито

Гонорар (грн.)

За подання заявки на винахід (корисну модель), формула якого містить не більш як три пункти

– додатково за кожний пункт понад три

У вартість гонорару включено також проведення попереднього пошуку.

800

 

 

 

3000-6000 (залежно від складності винаходу і технічного рівня наданого матеріалу)

 

За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, формула якого має один незалежний пункт

–          додатково за кожний незалежний пункт формули винаходу понад один

 

3000

 

3000

600

 

 

За публікацію про видачу патенту на винахід (корисну модель)

–          додатково за кожний аркуш понад 15 належно оформлених аркушів опису, креслень, формули винаходу і реферату (сумарно), що містяться у заявці

200

10

500

 

 

За підготовку ліцензійного договору на використання винаходу / корисної моделі від 1200
За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті

 

400 1000
За опублікування відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті 600 1000
За подання клопотання про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоспроможності з метою визнання патенту на корисну модель недійсним 1100 1000
Річний збір за підтримання чинності патенту на винахід за кожний рік дії патенту, починаючи від дати подання заявки:
1-2 рік 300 300
3 рік 400 300
4 рік 500 300
5 рік 600 300
6 рік 800 300
7 рік 800 300
8 рік 900 300
9-14 рік 2100 300
15-25 рік 3800 300
За подання клопотання про продовження строку дії патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу 400 300
Річний збір за підтримання чинності патенту на корисну модель за кожний рік дії патенту, починаючи від дати подання заявки:
1-2 рік 300 300
3 рік 400 300
4 рік 500 300
5 рік 600 300
6 рік 800 300
7 рік 800 300
8 рік 900 300
9-10 рік 2100 300
За подання будь-яких клопотань щодо внесення змін до поданих документів, продовження термінів подання відповідей на повідомлення експертизи, продовження та поновлення термінів оплати тощо Зг. Постанови КМ 1716 500

 

Вартість усього комплексу послуг за заявкою на винахід складає від 5000 до 12000 грн. залежно від рівня складності винаходу і технічного рівня вихідного матеріалу.

Вартість усього комплексу послуг за заявкою на корисну модель складає від 4000 до 7000 грн. залежно від рівня складності винаходу і технічного рівня вихідного матеріалу.

До такого комплексу послуг входять такі дії:

  • класифікація винаходу (корисної моделі) відповідно до МПК;
  • патентно-інформаційний пошук за офіційно опублікованими описами винаходів і корисних моделей до патентів України та за доступною інформацією щодо описів винаходів і корисних моделей до патентів РФ для виявлення аналогів і прототипів технічного рішення, що патентується;
  • складання та оформлення матеріалів заявки на видачу патенту України на винахід (корисної моделі);
  • складання і подання клопотання про проведення експертизи по суті для винаходу;
  • ведення діловодства та листування з Укрпатентом у процесі розгляду заявки на винахід (корисної моделі) до отримання патенту;
  • отримання та видача охоронного документа (патенту України на винахід (корисну модель).

До цієї вартості не входить вартість редагування суті винаходу у процесі патентної експертизи, якщо це буде необхідно. Вартість таких послуг сплачується додатково і складає від 1800 грн.