Послуга Збір/мито Гонорар (грн.)
За проведення попереднього пошуку тотожних або подібних торговельних марок з наданням звіту та рекомендацій щодо подання торговельної марки на реєстрацію: 400
–          7 робочих днів, словесна торгова марка:

1 клас МКТП

кожний додатковий клас МКТП

 

864

174

–          3 робочих дні, словесна торгова марка

1 клас МКТП

кожний додатковий клас МКТП

 

1728

348

За подання заявки на знак одним заявником 1000 1000
–       додатково за кожний клас Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі – клас) понад один, номер якого зазначено у заявці 1000
–       додатково за подання в заявці кольорового зображення знака 500 60
–       додатково за включення до знака позначення, що відображує назву держави “Україна” 6000 600
За подання заявки на знак кількома заявниками 130 відсотків розміру, встановленого за подання заявки одним заявником 1000
Проведення прискореної експертизи за заявкою на знак

(через 3 місяці з дати подання, строк реєстрації – 7-9 місяців)

800
1. Словесний/зображувальний знак для товарів і послуг

– по 1 класу МКТП

– за кожний додатковий клас МКТП

 

5220

612

2. Комбінований знак для товарів і послуг

– по 1 класу МКТП

– за кожний додатковий клас МКТП

 

9396

960

За подання заперечення проти заявки на знак щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони

 

1000 від 1300
За підготовку та подання аргументованої відповіді на попередню відмову закладу експертизи або на заперечення проти заявки на знак

 

від 1200
За підготовку та направлення попереджувального листа щодо неправомірного використання знака для товарів та послуг іншими особами без дозволу власника Свідоцтва на знак від 1200
За підготовку та направлення відповіді на попереджувальний лист щодо неправомірного використання знака для товарів та послуг

 

від 1200
За публікацію про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг у чорно-білому зображенні за кожний клас

–       додатково за публікацію кольорового зображення знака

150

100

500

 

 

За подання до Апеляційної палати заперечення проти рішення за заявкою на знак

 

1800 від 2000
За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власником якого є одна особа, за один клас

–       додатково за кожний клас понад один

3000

300

1000

 

 

За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, власниками якого є кілька осіб 130 відсотків розміру, встановленого за продовження строку дії свідоцтва, власником якого є одна особа 1000
За продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів і послуг у разі сплати цього збору та надходження документа про його сплату протягом шести місяців після встановленого строку 150 відсотків розміру збору за продовження строку дії свідоцтва 1000
За підготовку договору про передачу права на знак від 1200
За опублікування відомостей про передачу права власності на знак повністю

 

600 1000
За підготовку ліцензійного договору на використання знака від 1200
За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання знака

 

400 1000
За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання знака

 

400 1000
За подання будь-яких клопотань щодо внесення змін до поданих документів, продовження термінів подання відповідей на повідомлення експертизи, продовження та поновлення термінів оплати тощо Зг. Постанови КМ 1716 500