Повний комплекс з реєстрації патенту на винахід або корисну модель

Що таке винахід або корисна модель з точки зору інтелектуальної власності? І чим він відрізняється від промислового зразка?

Якщо ваш продукт є абсолютно новим або ж він є удосконаленням існуючого на ринку товару, то це є винаходом чи корисною моделлю. Як відомо, промисловий зразок захищає зовнішній вигляд продукту, його дизайн, а тому можна зробити логічне припущення, якщо ви захищаєте вигляд товару, то для цього потрібен патент на промисловий зразок, якщо ж цікавить захист якісних характеристик продукту чи самого процесу (технології, способу) виробництва, то це реалізовується за допомогою патенту на винахід чи корисної моделі.

Що ж таке винахід з точки зору законодавства? 

Так, об’єктом винаходу може бути спосіб, продукт чи нове застосування відомого продукту.

Під продуктом як об’єктом винаходу слід розуміти пристрій, речовину, штам мікроорганізму, культури клітин рослини і тварини; а під новим застосування відомого продукту, наприклад, нове використання відомої речовини для новаторського застосування.

Не можуть бути об’єктами винаходу в Україні сорти і породи тварин, топографії інтегральних мікросхем, оскільки вони охороняються законодавством окремо. Також об’єктами винаходу не можуть бути біологічні процеси відтворення рослин і тварин, що не відноситься до не біологічних та мікробіологічних процесів.

Варто запам’ятати, що умовами отримання патенту на винахід є його новизна, винахідницький характер і промислова придатність, умови для патентування корисної моделі – новизна і промислова придатність.

Процес отримання патенту на винахід чи корисної моделі починається з пошуку на «патенту чистоту», тобто з процесу визначення, чи є подібні зареєстровані патенти на спосіб або продукт з метою визначення доцільності реєстрації патенту чи можливості отримання такого патенту. Далі подається заявка і застосовується стандартна процедура експертизи для отримання патенту.

Строк дії патенту на винаходи в Україні складає 20 років за умови щорічної оплати за підтримання чинності патенту, в деяких випадках строк може досягати 25 років. Строк дії корисної моделі складає лише 10 років на тих же умовах, що і патенту на винахід.

Для отримання консультації з процесу оформлення патенту на винахід чи корисну модель потрібен первинний опис об’єкта патентування, креслення.  Після попереднього ознайомлення з документацією, ми зможемо надати  Вам повну консультацію щодо патентоспроможності даного об’єкта в цілому і запропонуємо провести патентний пошук.  А також зможемо розрахувати вартість отримання патенту з урахуванням ряду особливостей.

Про деталі та вартість отримання Вашого патенту на винахід чи корисну модель , Ви можете дізнатись, написавши листа, або зателефонувати чи звернутись через Viber, Telegram, Messenger.