В Україні право на такі об’єкти інтелектуальної власності, як: промисловий зразок, винахід, корисна модель, засвідчується відповідним патентом. Для того, щоб процес отримання необхідного патенту приніс Вам задоволення, радимо звертатися до професіоналів – патентних повірених.

Патент на винахід або корисну модель

Якщо Ви винайшли щось абсолютно нове або удосконалили вже відомі пристрої, речовини, способи одержання або застосування чого-небудь, Вам необхідно захистити Ваші права шляхом отримання патенту на винахід або корисну модель.

Відразу ж звертаємо Вашу увагу на той факт, що такий об’єкт інтелектуальної власності як корисна модель існує далеко не у всіх країнах, тому якщо Ви націлені на подальше отримання патенту в інших країнах, Вас цікавитиме тільки патент на винахід.

Об’єктом винаходу може бути:

– спосіб (процес);

– продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);

– нове застосування відомого продукту чи процесу (використовується для об’єктів-процесів, речовин-композицій, пристроїв, проте найчастіше застосовується для хімічних сполук).

Не можуть бути об’єктами винаходу чи корисної моделі такі об’єкти технології:

– сорти рослин і породи тварин (в Україні охороняються окремо);

– біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та мікробіологічних процесів (тобто природні по своїй суті);

– топографії інтегральних мікросхем (в Україні охороняються окремо);

– результати художнього конструювання (що є об’єктом промислових зразків).

Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Перед підготовкою заявки на отримання патенту на винахід або корисну модель ми обов’язково проведемо пошук на «патентну чистоту» з метою визначити, чи існують раніше видані патенти або подані та опубліковані заявки на подібний спосіб або продукт і чи отримає наш заявник можливість вільно використовувати запатентований об’єкт на території України без порушення прав інших патентовласників.

Якщо Ви ще маєте сумніви щодо того, чи підходить Ваша розробка під поняття об’єкта винаходу або корисної моделі, наші фахівці разом з Вами розглянуть наявні у Вас матеріали і визначать всі необхідні подальші дії для отримання патенту.

Якщо Вам необхідно отримати патент на винахід або корисну модель нам також знадобиться первинний опис об’єкта патентування, а також креслення (за наявності). Після попереднього ознайомлення з документацією, ми зможемо надати Вам повну консультацію щодо патентоспроможності даного об’єкта в цілому і запропонуємо провести патентний пошук, а також розрахуємо вартість отримання патенту з урахуванням особливостей Вашого об’єкту і ряду інших факторів (таких, як: чи є заявник одночасно і автором, скільки пунктів може містити формула та ін.).

Право на винахід засвідчується патентом, що діє протягом 20 років за умови оплати щорічної збору за підтримання його чинності, в окремих випадках термін дії патенту може становити до 25 років.

Право на корисну модель підтверджується патентом, чинним протягом 10 років за умови оплати щорічного збору за підтримання чинності.

yzobretenye